شاهین ا‌‌‌ُصانلو

دانش آموخته Post DBA در مدیریت کسب و کار

فوق لیسانس حقوق

طراح محاسبات نرم افزاری یکپارچه صنعت ساختمان

مدیر گروه همکاری‌های مشترک سپهر

مدرس دوره مهارت های زندگی در دانشگاه پارس

مدیر و مدرس دوره مدیریت کسب و کار در صنعت ساختمان در دانشگاه پارس

(construction business management)

حالت شب

آدرس:

شریعتی، بالاتر از د‌و راهی قلهک، نرسیده به خیابان یخچال، روبروی مرکز خرید قلهک، پلاک ١۴٣٧ ، ساختمان پزشکان ۱۳۶۵ ، طبقه دوم، واحد ۱۱، موسسه حقوقی معامله امن دادگر (ماد) - اولین مرجع حقوقی صنعت ساختمان (مشاوره، داوری، وکالت)

تلفن تماس:

02126600493 09190025727

ایمیل:

info@shahinosanloo.com
8. هزینه ی ساخت
1.موضوع این مبحث، نحوه ی محاسبه ی هزینه ی ساخت می باشد:
2.هزینه ی ساخت در پروژه ی مورد اشاره ی ما، یعنی زمین 648متر مربعی، با پهنه بندی R122 که پنج طبقه بنا در آن می شود ساخت، به این صورت محاسبه می شود که:
2.1.هزینه ی ساخت بنای مفید، بسته به متریال مصرفی متفاوت است، که ما در محاسباتمان، آن را متر مربعی دو و نیم میلیون تومان در نظر گرفتیم.
2.2.هزینه ی ساخت بنای غیر مفید را هم، در محاسباتمان متر مربعی 800 هزار تومان در نظر گرفتیم (البته باید توجه داشت، که در بلند مرتبه سازی و سوپر لوکس سازی، هزینه های ساخت بیشتر می شود)
2.3.در نتیجه، با توجه به محاسباتی که در جداول ملاحظه می فرمایید، محاسبات ما، به این صورت می شود که:
2.4.در هر طبقه از حاصل ضرب 648 متر مربع زمین در %60 سطح اشغال، حدودا” 389 متر مربع، بنای مفید خواهیم داشت:

389 =  60%  *  648

2.5.و در مجموع طبقات، از حاصل ضرب 389 متر مربع بنای مفید هر طبقه، در عدد 5 که تعداد طبقات بنای مفید می باشد، حدودا” ( 1/944 یکهزار و نهصد و چهل و چهار) متر مربع، بنای مفید کل خواهیم داشت (کلمه ی حدودا” را برای این عنوان می کنم، که برای سهولت محاسبات، در اکثر موارد، اعداد را گرد کردم و خورده آن را عنوان نمی کنم):

1/944 =  5  *  389

2.6.از حاصل ضرب 389متر مربع، بنای غیر مفید هر طبقه ی از مشاعات، در عدد 2 که تعداد طبقات بنای غیر مفید می باشد، حدودا” 788 متر مربع، بنای غیر مفید کل خواهیم داشت (که عمدتا” پارکینگ و انباری می باشد):

788 =  2  *  389

2.7.از حاصل جمع ( 1/944یکهزار و نهصد و چهل و چهار) متر مربع بنای مفید، با 788 متر مربع بنای غیر مفید، حدودا” ( 2/722 دو هزار و هفتصد و بیست و دو) متر مربع، مجموع متراژ بنای مفید و غیر مفید ما می شود:

2/722 = 788  + 1/944

2.8.از حاصل ضرب ( 1/944 یکهزار و نهصد و چهل و چهار) متر مربع مساحت بنای مفید، در 2/500/000 تومان هزینه ی ساخت هر متر مربعِ بنای مفید، حدودا” 4/860/000/000تومان، هزینه ی ساخت بنای مفید کل می شود:

4/860/000/000  =  2/500/000 *  1/944

2.9.از حاصل ضرب 788 متر مربع مساحت بنای غیر مفید، در 800/000 تومان هزینه ی ساخت هر متر مربع بنای غیر مفید، حدودا” 622/000/000 تومان، هزینه ی ساخت بنای غیر مفید کل می شود :

622/080/000 =  800/000*  788

2.10.در مجموع از حاصل جمع 4/860/000/000تومان هزینه ی ساخت بنای مفید کل، با 622/000/000 تومان هزینه ی ساخت بنای غیر مفید کل، حدودا” 5/482/000/000تومان، هزینه ی ساخت بنای مفید و غیر مفید، در مجموع می شود :

  5/482/000/000  = 622/000/000+  4/860/000/000

2.11.و با توجه به محاسباتی که در جداول ملاحظه می فرمایید، از تقسیم 5/482/000/000 (تومان هزینه ی ساخت کل) بر 2/722 متر مربع (مساحت بنای مفید و غیر مفید کل)، حدودا” 2/000/000تومان، هزینه ی ساخت هر متر مربع بنای کل (اعم از مفید و غیر مفید، در مجموع)، می شود:

2/014/286 = 2/722 / 5/482/000/000

3.در مبحث بعدی، به نحوه ی محاسبه ی: سود ریالی و درصد سود سازندگان
3.1.سهم ریالی سازندگان، به تومان و دلار
3.2.و متراژ آپارتمان نوساز سهم سازندگان، و میزان رهن و اجاره ی آن می پردازیم.
شاهین اصانلو
  • 02126600493
  • 09190025727
  • شریعتی، بالاتر از د‌و راهی قلهک، نرسیده به خیابان یخچال، روبروی مرکز خرید قلهک، پلاک ١۴٣٧ ، ساختمان پزشکان ۱۳۶۵ ، طبقه دوم، واحد ۱۱، موسسه حقوقی معامله امن دادگر (ماد) - اولین مرجع حقوقی صنعت ساختمان (مشاوره، داوری، وکالت)
  • info@shahinosanloo.com

Designed by
Amir