شاهین ا‌‌‌ُصانلو

دانش آموخته Post DBA در مدیریت کسب و کار

فوق لیسانس حقوق

طراح محاسبات نرم افزاری یکپارچه صنعت ساختمان

مدیر گروه همکاری‌های مشترک سپهر

مدرس دوره مهارت های زندگی در دانشگاه پارس

مدیر و مدرس دوره مدیریت کسب و کار در صنعت ساختمان در دانشگاه پارس

(construction business management)

حالت شب

آدرس:

شریعتی، بالاتر از د‌و راهی قلهک، نرسیده به خیابان یخچال، روبروی مرکز خرید قلهک، پلاک ١۴٣٧ ، ساختمان پزشکان ۱۳۶۵ ، طبقه دوم، واحد ۱۱، موسسه حقوقی معامله امن دادگر (ماد) - اولین مرجع حقوقی صنعت ساختمان (مشاوره، داوری، وکالت)

تلفن تماس:

02126600493 09190025727

ایمیل:

info@shahinosanloo.com
7. هزینه ی جواز
1.موضوع این مبحث، نحوه ی محاسبه ی هزینه ی جواز می باشد.
2.در ابتدا باید اشاره کنم، که در تهران برای ساخت دو طبقه بنا، هزینه ی تراکم دریافت نمی شود.
3.حال، هزینه ی جواز در پروژه ی مورد اشاره ی ما، یعنی زمین 648 متر مربعی، با پهنه بندی R122 که پنج طبقه بنا در آن می شود ساخت را محاسبه می کنیم:
3.1.از طبقه ی دوم به بالا، بسته به ارزش هر منطقه، میزان هزینه ی تراکمی که دریافت می شود متفاوت است، و اصطلاحا” با حرفی به نام A نمایش داده می شود، که در طبقات مختلف، ضرایب متفاوتی دارد.
3.2.بطور متوسط با توجه به محاسباتی که در جداول ملاحظه می فرمایید، A را حدودا” متری 150/000 تومان در نظر می گیرم (به نقل از روزنامه ی دنیای اقتصاد مورخ 18 بهمن 97 ، متوسط قیمت تراکم در تهران 161/500 تومان می باشد).
3.3.در طبقه ی سوم ضریبِ A ،نیم
3.4.در طبقه ی چهارم ضریبِ A ، یک.
3.5.و در طبقه ی پنجم ضریبِ A ، یک و نیم می باشد.
3.6.همانگونه که ملاحظه می فرمایید، در محاسبات سیستمی، هزینه ی تراکم، در هر طبقه نیم A افزایش پیدا می کند.
3.7.از حاصل ضرب 648 متر مربع زمین در %60 سطح اشغال، 389 متر مربع، متراژ تراکمی است که باید در هر یک از طبقاتِ سوم، چهارم و پنجم خریداری شود:

389  =  60%  *  648 

3.8.از حاصل ضرب 389 متر مربع (یعنی میزان تراکمی که باید در طبقه ی سوم خریداری شود) در 75/000 تومان (یعنی مبلغ نیم A طبقه ی سوم) در مجموع، 29/160/000 تومان، هزینه ی جواز طبقه ی سوم می شود.
3.9.از حاصل ضرب 389 متر مربع (یعنی میزان تراکمی که باید در طبقه چهارم خریداری شود) در 150/000 تومان (یعنی مبلغ A طبقه ی چهارم)، در مجموع، 58/320/000 تومان، هزینه ی جواز طبقه ی چهارم می شود.
3.10.از حاصل ضرب 389 متر مربع (یعنی میزان تراکمی که باید در طبقه پنجم خریداری شود) در 225/000 تومان (یعنی مبلغ یک و نیم A طبقه ی پنجم) در مجموع 87/480/000 تومان، هزینه ی جواز طبقه ی پنجم می شود.
3.11.و با توجه به محاسباتی که در جداول ملاحظه می فرمایید، با جمع کردن هزینه ی جواز هر یک از طبقات، در مجموع 174/960/000 تومان، هزینه ی جوازِ کلِ طبقات می شود:

174/960/000 = 87/480/000 + 58/320/000 + 29/160/000
3.12.که این مبلغ، بسته به توافق طرفین، به عنوان آورده ی مالکان، و یا به عنوان آورده ی سازندگان در نظر گرفته می شود (که البته عمدتا”، سازندگان هزینه ی جواز را پرداخت می کنند).
3.13.در ضمن توجه داشته باشید که، محاسبات فوق در غالب سیستمی، یعنی تا 5 طبقه ی روی هم کف می باشد.
3.14.هزینه ی جواز در ساختمانهای بالاتر از 5 طبقه هم، ضوابط متعددی دارد که در حوصله ی این مبحث محدود نمی گنجد.
4.در مبحث بعدی، به نحوه ی محاسبه ی هزینه ی ساخت می پردازیم.

شاهین اصانلو
  • 02126600493
  • 09190025727
  • شریعتی، بالاتر از د‌و راهی قلهک، نرسیده به خیابان یخچال، روبروی مرکز خرید قلهک، پلاک ١۴٣٧ ، ساختمان پزشکان ۱۳۶۵ ، طبقه دوم، واحد ۱۱، موسسه حقوقی معامله امن دادگر (ماد) - اولین مرجع حقوقی صنعت ساختمان (مشاوره، داوری، وکالت)
  • info@shahinosanloo.com

Designed by
Amir