شاهین ا‌‌‌ُصانلو

دانش آموخته Post DBA در مدیریت کسب و کار

فوق لیسانس حقوق

طراح محاسبات نرم افزاری یکپارچه صنعت ساختمان

مدیر گروه همکاری‌های مشترک سپهر

مدرس دوره مهارت های زندگی در دانشگاه پارس

مدیر و مدرس دوره مدیریت کسب و کار در صنعت ساختمان در دانشگاه پارس

(construction business management)

حالت شب

آدرس:

شریعتی، بالاتر از د‌و راهی قلهک، نرسیده به خیابان یخچال، روبروی مرکز خرید قلهک، پلاک ١۴٣٧ ، ساختمان پزشکان ۱۳۶۵ ، طبقه دوم، واحد ۱۱، موسسه حقوقی معامله امن دادگر (ماد) - اولین مرجع حقوقی صنعت ساختمان (مشاوره، داوری، وکالت)

تلفن تماس:

02126600493 09190025727

ایمیل:

info@shahinosanloo.com
11. نحوه ی مشخص کردن طبقه و سمت جغرافیایی واحدهای مالکان و سازندگان
1.موضوع این مبحث، نحوه ی مشخص کردن طبقه و سمت جغرافیایی واحدهای مالکان و سازندگان می باشد:
2.در تقسیم واحدها، در پروژه های بزرگ ساختمانی و مخصوصا” پروژه های تجاری:
2.1.نحوه ی صحیح تقسیم، ضرب متراژ واحدها، در ضریب موثر واحدها و سپس تقسیم آن واحدها بر اساس سهم الشرکه ی مورد توافق قبلی، بین سازندگان و مالکان زمین می باشد.
2.2.ضریب موثر واحدها، در پروژه های مسکونی و اداری شامل: طبقه ی واحدها و سمت جغرافیایی واحدها می شود.
2.3.و ضریب موثر واحدها در پروژه های تجاری، شامل موارد آتی می شود: طبقه، سمت جغرافیایی، طول ویترین، عمق متوسط، فاصله ی واحدها تا پله برقی، فاصله ی واحدها تا آسانسور، فاصله ی واحدها تا درب ورودی و همچنین، محل قرار گیری واحدها، که در کدامیک از راهروهای اصلی یا فرعی هستند.
2.4.البته به صورت عرفی، در آپارتمانهای کم واحد و مخصوصا” پروژه های مسکونی، بر اساسِ سهم الشرکه ی مورد توافق قبلی، بصورت واحدهای ضربدری شرقی و غربی، و بصورت یک طبقه در میان، تقسیم واحدها بین سازندگان و مالکان صورت می پذیرد.
2.5.یک مورد فرضی دیگر هم این می باشد که، در برخی موارد مشارکت در ساخت، بعضی از شرکاء، شرایط یکسان دارند:
2.5.1.مثلا” مالکان زمین با نسبت مساوی، مثل چند خواهر و یا چند برادر، که مالک یک زمین هستند.
2.5.2.و یا چند سازنده با سرمایه ی مساوی در یک پروژه
2.5.3.در این شرایط، در صورت عدم توافق بر سر واحدها، در نهایت از طریق قرعه کشی، تقسیم واحدها را می شود انجام داد.
3.در مبحث بعدی، به موارد مهم حقوقی قراردادهای مشارکت در ساخت می پردازیم.
  • 02126600493
  • 09190025727
  • شریعتی، بالاتر از د‌و راهی قلهک، نرسیده به خیابان یخچال، روبروی مرکز خرید قلهک، پلاک ١۴٣٧ ، ساختمان پزشکان ۱۳۶۵ ، طبقه دوم، واحد ۱۱، موسسه حقوقی معامله امن دادگر (ماد) - اولین مرجع حقوقی صنعت ساختمان (مشاوره، داوری، وکالت)
  • info@shahinosanloo.com

Designed by
Amir