شاهین ا‌‌‌ُصانلو

دانش آموخته Post DBA در مدیریت کسب و کار

فوق لیسانس حقوق

طراح محاسبات نرم افزاری یکپارچه صنعت ساختمان

مدیر گروه همکاری‌های مشترک سپهر

مدرس دوره مهارت های زندگی در دانشگاه پارس

مدیر و مدرس دوره مدیریت کسب و کار در صنعت ساختمان در دانشگاه پارس

(construction business management)

حالت شب

آدرس:

شریعتی، بالاتر از د‌و راهی قلهک، نرسیده به خیابان یخچال، روبروی مرکز خرید قلهک، پلاک ١۴٣٧ ، ساختمان پزشکان ۱۳۶۵ ، طبقه دوم، واحد ۱۱، موسسه حقوقی معامله امن دادگر (ماد) - اولین مرجع حقوقی صنعت ساختمان (مشاوره، داوری، وکالت)

تلفن تماس:

02126600493 09190025727

ایمیل:

info@shahinosanloo.com

محاسبات صنعت ساختمان

1. محاسبات اجاره منزل :

1.5.1. اجاره مطلق سالانه
1.5.2. رهن مطلق سالانه
1.5.3. خسارت روزانه عدم انجام تعهد در زمان مقرر
1.5.4. مالیات بر ارزش افزوده:
1.5.4.1. مالیات بر ارزش افزوده هر طرف
1.5.4.2. مالیات بر ارزش افزوده دو طرف
1.5.5. کمسیون هر یک از طرفین (موجر و مستاجر)
1.5.6. کمسیون مشاور:
1.5.6.1. کمسیون مشاور با کسر مبلغ هزینه ی آگهی و مساعده (در صورت وجود این هزینه ها)
1.5.6.2.کمسیون مشاور بدون هیچگونه کسر مبلغ
1.5.7. کمسیون آژانس

2. محاسبات فروش منزل :

2.1.1. پیش پرداخت در مبایعه نامه
2.1.2. خسارت روزانه عدم انجام تعهد در زمان مقرر
2.1.3. مالیات بر ارزش افزوده:
2.1.3.1. مالیات بر ارزش افزوده هر طرف
2.1.3.2. مالیات بر ارزش افزوده دو طرف
2.1.4. کمسیون پرداختی هر یک از طرفین (خریدار و فروشنده)
2.1.5. کمسیون مشاور:
2.1.5.1. کمسیون مشاور با کسر مبلغ هزینه ی آگهی و مساعده (در صورت وجود این هزینه ها)
2.1.5.2. کمسیون مشاور بدون هیچگونه کسر مبلغ
2.1.6. کمسیون آژانس

3. محاسبه قدرالسهم شرکا در مستغلات:

  • 4. محاسبه سهم الارث وراث :
  • 5. محاسبه سهم همسایگان در هزینه های مشترک ساختمان:
  • 5.1.1. بر مبنای نسبت متراژ هر واحد به متراژ کل واحدها (روش اول)
  • 5.1.2. بر مبنای نسبت تعداد ساکنین هر واحد به تعداد کل ساکنین واحدها (روش دوم)
  • 5.1.3. بر مبنای تقسیم مساوی بین تمام واحدها (روش سوم)
  • 6. محاسبه ساخت و ساز و مشارکت:

6.1.1. محاسبه متراژ بنای غیر مفید

6.1.2. محاسبه متراژ بنای مفید

6.1.3. محاسبه متراژ بنای کل

6.1.4. محاسبه قیمت کل زمین

6.1.5. محاسبه هزینه جواز

6.1.6. محاسبه هزینه ساخت طبقات غیر مفید

6.1.7. محاسبه هزینه ساخت طبقات مفید

6.1.8. محاسبه هزینه ساخت کل

6.1.9. محاسبه هزینه خرید زمین، جواز، ساخت و سایر هزینه ها (در مجموع)

6.1.10. محاسبه قیمت فروش پروژه نوساز آتی در فروش

6.1.11. محاسبه سود پروژه نوساز آتی در فروش(به تومان)

6.1.12. محاسبه درصد سود پروژه نوساز آتی در فروش در کل دوره ساخت

6.1.13. محاسبه درصد سود پروژه نوساز آتی در فروش در هر سال

6.2.1. محاسبه هزینه جواز، ساخت و سایر هزینه ها (در مجموع) – در مشارکت در ساخت

6.2.2. محاسبه درصد مشارکت سازنده – در مشارکت در ساخت

6.2.3. محاسبه متراژ بنای غیر مفید سهم مالک – در مشارکت در ساخت

6.2.4. محاسبه متراژ بنای مفید سهم مالک – در مشارکت در ساخت

6.2.5. محاسبه متراژ بنای غیر مفید سهم سازنده – در مشارکت در ساخت

6.2.6. محاسبه متراژ بنای مفید سهم سازنده – در مشارکت در ساخت

6.2.7. محاسبه سهم ریالی مالک در پروژه نوساز آتی – در مشارکت در ساخت

6.2.8. محاسبه سهم ریالی سازنده در پروژه نوساز آتی – در مشارکت در ساخت

6.2.9. محاسبه سود ریالی مالک یا مابه التفاوت فروش زمین به سهم ریالی مالک در پروژه نوساز آتی (به تومان) – در مشارکت در ساخت

6.2.10. محاسبه سود ریالی مالک یا مابه التفاوت فروش زمین به سهم ریالی مالک در پروژه نوساز آتی در کل دوره ساخت (به درصد) – در مشارکت در ساخت

6.2.11. محاسبه سود ریالی مالک یا مابه التفاوت فروش زمین به سهم ریالی مالک در پروژه نوساز آتی در هر سال (به درصد) – در مشارکت در ساخت

6.2.12. محاسبه سود سازنده در پروژه نوساز آتی (به تومان) – در مشارکت در ساخت

6.2.13. محاسبه درصد سود سازنده در پروژه نوساز آتی در کل دوره ساخت – در مشارکت در ساخت

6.2.14. محاسبه درصد سود سازنده در پروژه نوساز آتی در هر سال – در مشارکت در ساخت

7. محاسبه NPV و IRR :

  • 02126600493
  • 09190025727
  • شریعتی، بالاتر از د‌و راهی قلهک، نرسیده به خیابان یخچال، روبروی مرکز خرید قلهک، پلاک ١۴٣٧ ، ساختمان پزشکان ۱۳۶۵ ، طبقه دوم، واحد ۱۱، موسسه حقوقی معامله امن دادگر (ماد) - اولین مرجع حقوقی صنعت ساختمان (مشاوره، داوری، وکالت)
  • info@shahinosanloo.com

Designed by
Amir