شاهین ا‌‌‌ُصانلو

دانش آموخته Post DBA در مدیریت کسب و کار

فوق لیسانس حقوق

طراح محاسبات نرم افزاری یکپارچه صنعت ساختمان

مدیر گروه همکاری‌های مشترک سپهر

مدرس دوره مهارت های زندگی در دانشگاه پارس

مدیر و مدرس دوره مدیریت کسب و کار در صنعت ساختمان در دانشگاه پارس

(construction business management)

حالت شب

آدرس:

شریعتی، بالاتر از د‌و راهی قلهک، نرسیده به خیابان یخچال، روبروی مرکز خرید قلهک، پلاک ١۴٣٧ ، ساختمان پزشکان ۱۳۶۵ ، طبقه دوم، واحد ۱۱، موسسه حقوقی معامله امن دادگر (ماد) - اولین مرجع حقوقی صنعت ساختمان (مشاوره، داوری، وکالت)

تلفن تماس:

02126600493 09190025727

ایمیل:

info@shahinosanloo.com
5. متراژ بنای مفید، غیر مفید و کل
1.موضوع این مبحث ، نحوه ی محاسبه ی متراژ بنای مفید، غیر مفید و کل (با توجه به پهنه بندی، دستور نقشه و یا جواز) می باشد:
2.متراژ بنای مفید، غیر مفید و کل، در پروژه ی مورد اشاره ی ما، یعنی زمین 648 متر مربعی، در صورتیکه پهنه بندی آن R122 باشد، به این صورت محاسبه می شود که:
2.1.در ابتدا این را عنوان کنم، که پهنه بندی تمامی املاک تهران، در سایت Tehran.ir که متعلق به شهرداری تهران است مشخص شده، که بر اساس آن مشخص می شود که، به هر زمینی چند درصد، سطح اشغال تعلق پیدا می کند و چند طبقه بنا در آن می شود ساخت.
2.2.ضمنا” در محاسبات جداول ما برای سهولت، کسر مساحت، راه پله، آسانسور و نورگیر؛ با افزایش مساحت، پیشروی دو متر و کنسول، تقریبا” مساوی در نظر گرفته شده.
2.3.بر اساس پهنه بندی که برای پروژه ی مورد اشاره ی ما در نظر گرفتیم، یعنی ، R122 باید 60% از زمین را به عنوان سطح اشغال در نظر بگیریم، با پنج طبقه بنای مفید و دو طبقه بنای غیر مفید
2.4.در نتیجه، با توجه به محاسباتی که در جداول ملاحظه می فرمایید:
2.4.1.در هر طبقه، از حاصل ضرب 648 متر مربع زمین، در 60% سطح اشغال، حدودا” 389 متر مربع، بنای مفید خواهیم داشت:

389 =  60%  *  648

2.4.2.که اگر ساختمان نوساز آتی را، دو واحدی هم متراژ در نظر بگیریم، متراژ هر واحد، از تقسیم 389 متر مربع بنای مفید هر طبقه، به عدد دو، که تعداد واحد هر طبقه می باشد، حدودا” 194 متر مربع، بنای مفید هر واحد نوساز آتی خواهد شد.
2.4.3.در مجموع هم، از حاصل ضرب 5 طبقه ی بنای مفید، در 389 متر مربع بنای مفید هر طبقه، حدودا” 1/944 (یکهزار و نهصد و چهل و چهار) متر مربع، بنای مفید کل را خواهیم داشت:

944 /1 =  5  *  389

2.4.4.از حاصل ضرب 2 طبقه بنای غیر مفید در 389 متر مربع سطح اشغال هر طبقه، در طبقات منفی یک و منفی دو هم، در مجموع حدودا” 788 متر مربع، بنای غیر مفید خواهیم داشت (که عمدتا” پارکینگ و انباری می باشد، البته بنای غیر مفید را تا 100٪ سطح اشغال نیز در نظر می گیرند):

 788 =  2  *  389

2.4.5.و در نهایت هم، با توجه به محاسباتی که در جداول ملاحظه می فرمایید، از حاصلِ جمع 1/944 (یکهزار و نهصد و چهل و چهار) متر مربع بنای مفید کل با 788 متر مربع بنای غیر مفید کل، حدودا” 2/722 (دو هزار و هفتصد و بیست و دو) متر مربع، بنای مفید و غیر مفید در مجموع خواهیم داشت:

2/722=  788 + 1/944

3.در مبحث بعدی، به نحوه ی محاسبه ی:
3.1.میزانِ حقِ سُکنای هر یک از مالکانِ شریکِ در یک مستغلات
3.2.و میزانِ حقِ سُکنای هر یک از وراثِ در یک ملکِ موروثی می پردازیم.
  • 02126600493
  • 09190025727
  • شریعتی، بالاتر از د‌و راهی قلهک، نرسیده به خیابان یخچال، روبروی مرکز خرید قلهک، پلاک ١۴٣٧ ، ساختمان پزشکان ۱۳۶۵ ، طبقه دوم، واحد ۱۱، موسسه حقوقی معامله امن دادگر (ماد) - اولین مرجع حقوقی صنعت ساختمان (مشاوره، داوری، وکالت)
  • info@shahinosanloo.com

Designed by
Amir